JC de Vera Pictures at Sexy Filipino | hot guy, sexy men, sexy naked men, hot asian guys, pic, pics, picture, pictures, photo, photos, image, images, hot guys pictures, hot nude men

JC de Vera Pictures

Male Strippers

Sexy Filipino Pictures


Male Strippers


Posted by Picasa

Male Strippers

Sexy Filipino Pictures1 comments:

  1. Anonymous said,

    kala ko ba lilipat na sa 2 si JC DEVERA sa 2010,.isasali sa tv series ni kim at gerald,.sana nga diba,..we love him,..

    on December 19, 2009 at 1:35 AM